Postavi pitanje u vezi sa FULDA

O kom brendu je reč?
O kom modelu je reč?
I koja generacija?
Za šta je vezano pitanje?
Top