Alfa Romeo 159 Sedan (2005 - 2011): Слободан pita ostale vozače | MojaGaraža Alfa Romeo 159 Sedan (2005 - 2011): Слободан pita ostale vozače | MojaGaraža
Objavi

Где у Београду однети коришћено уље и филтере на рециклажу?

11. Aug 2023.
Слободан Човек 09. Maj

Ово је одговор који сам добио од министарства:

Poštovani,Obratili ste se Ministartvu zaštite životne sredine,elektronskim putem, u vezi reciklaže motornih ulja. U skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom ("Sl. glasnik RS", br. 36/2009, 88/2010, 14/2016, 95/2018 - dr. zakon i 35/2023) članom 48, stav 1 otpadna ulja, u smislu ovog zakona, jesu sva mineralna ili sintetička ulja ili maziva, koja su neupotrebljiva za svrhu za koju su prvobitno bila namenjena, kao što su hidraulična ulja, motorna, turbinska ulja ili druga maziva, brodska ulja, ulja ili tečnosti za izolaciju ili prenos toplote, ostala mineralna ili sintetička ulja, kao i uljni ostaci iz rezervoara, mešavine ulje - voda i emulzije.

U skladu sa članom 48, stvovima 4 i 5 Zkona vlasnici i/ili drugi držaoci otpadnih ulja koji nisu proizvođači otpadnog ulja dužni su da otpadno ulje predaju licu koje vrši sakupljanje i tretman.

Lice koje vrši sakupljanje, skladištenje i tretman otpadnih ulja mora da ima dozvolu, da vodi i čuva evidenciju o otpadnim uljima i o količini koja je sakupljena, uskladištena ili tretirana, kao i o konačnom odlaganju ostataka posle tretmana i podatke o tome dostavlja Agenciji.

Registar lica koja imaju dozvolu za sakupljanje, skladištenje i tretman otpadnih ulja može te naći na sajtu Agencije za zaštitu životne sredine 'www.sepa.gov.rs/index.php?menu=20174&id=20055&akcija=ShowExternal
'
Takođe Pravilnik o uslovima, načinu i postupku upravljanja otpadnim uljima („Sl. glasnik RS", br. 71/2010) propisuje članom 5 da proizvođač i/ili
...Pročitaj više

Top